Podporujeme děti

2

Necháváme děti
objevovat objevené…

Tento kulturně-vzdělávací koncept, postavený na principu Komenského „školy hrou“, je v zahraničí znám pod pojmem „Hands On“ dětské muzeum.

Interaktivní expozice, při kterých si děti mohou na vše sáhnout, vše vyzkoušet a zažít na vlastní kůži, jsou celosvětově ověřeným projektem.

Je prokázané, že v dlouhodobém horizontu přináší kreativní vzdělávání obrovské hodnoty jak na sociální tak ekonomické úrovni. Forma kreativního vzdělávání rozvíjí u dětí kompetence důležité pro 21. století

Necháváme dětiobjevovat objevené…
3

Společenský přínos...

Motivace k poznání/vědění

Motivace k poznání/vědění

Dlouholetá frontální výuka v našich školách demotivovala celou generaci dětí. Chceme v dětech probouzet touhu po objevování a motivovat je k dalšímu vzdělávání.

Posílení sebedůvěry

Posílení sebedůvěry

Říká se, že nejlépe se člověk učí z chyb. Pokud umožníme dětem dělat chyby, pomáháme jim budovat jejich sebevědomí a sebedůvěru a připravit je na budoucnost.

Objevování osobních talentů

Objevování osobních talentů

Děti v rámci hry objeví, co je baví a na co mají přirozený talent. Takto objevené vlohy mohou sami následně rozvíjet. Získávají zájem o určité obory.

4

Kompetence pro 21. století...

Komunikace

Děti se učí komunikovat nejen v rámci svého „známého” kolektivu, ale učí se přirozeně komunikovat i s neznámými dětmi a dospělými.

Spolupráce

Spolupráce je u některých exponátů nutná, aby začal správně fungovat nebo aby děti dosáhly kýženého cíle.

Kreativita

Dětem nenabízíme „hotové řešení” k instantní spotřebě. Musí zapojit svou fantazii, představivost i manuální zručnost.

Kritické myšlení

Lektoři neříkají, jak to je. Dávají otázky, naznačují, vedou děti k samostatnému přemýšlení a nalézání odpovědí.

Sociální inteligence

Hra v týmu je zábavnější než si hrát sám se sebou. Při společné hře děti kultivují svou sociální inteligenci, která se nedá vyčíst z knížek...

Analytické myšlení

Je mnoho cest, ale jedna bývá nejvhodnější/nejvýhodnější. Pokud situaci zhodnotí správně, dostaví se úspěch.

5

Jak mohou vypadat interaktivní expozice?

Stroj času

Stroj času

Góóóól

Góóóól

Stroj času - tržiště

Stroj času - tržiště

S jídlem si (ne)hrajem

S jídlem si (ne)hrajem

Mraveniště

Mraveniště

Leonardo - most

Leonardo - most

Leonardo - anatomie

Leonardo - anatomie

Our body

Our body

Play Petr Nikl

Play Petr Nikl

6

3D prohlídka...

7

Pro koho to děláme…

Rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi

Podporujeme nejen společné aktivity rodičů a dětí, ale klademe velký důraz na aktivní zapojení prarodičů. Nabízíme smysluplné trávení volného času.

Žáci ZŠ a MŠ

Žáci ZŠ a MŠ

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ s přesahem na děti v MŠ. Kreativní vzdělávání podporuje zájem o vzdělání obecně, ale především odkrývá přirozené talenty dětí.

Děti od 1 roku a teenageři

Děti od 1 roku a teenageři

I děti ve velmi nízkém věku si mohou - v bezpečném prostředí - hrát samostatně. Kreativní projekty přilákají i jinak obtížně oslovitelné teenagery.

8

Proč investovat do dětí...

9

Staňte se partnery...

Finanční dar

Potřebujeme

3 mil Kč

Interaktivní dětský svět vznikne díky finanční podpoře osvícených dárců.

Staňte se jedním z nich.

Služby

Práce v hodnotě

2 mil Kč

Podpora může být i formou služby. Využijeme služby právníka, markeťáka, mediální agentury nebo úklidové firmy. Vše pománá.

Investice

Další rozvoj

3 mil Kč

Založením to nekončí. Důležité jsou finance na další rozvoj a propagaci, abychom mohli přijmout co největší počet návštěvníků.

11

Kontakt...